Markanızı tanımlayan sıfatları belirlemek: “Bir birey olsaydı onu sever miydik?”

En yakın arkadaşınızı, 10 adet sıfat kullanarak, onu hiç tanımayan birine anlatmaya çalışın:

  1. Çalışkan

  2. Dürüst

  3. İyi sır saklayan

  4. Sözünde duran

  5. Azimli

  6. Asi

  7. Çözüm üretebilen

İşte tüm bu sıfatlar, buraya kadar geldiğiniz çalışmaları da baz alarak oluşturulmalı.

Bu çalışmayla birlikte artık, markamızın kişiliği ete kemiğe bürünmeye başlamış oluyor. Sıfatlar, sadece tüketicilerinizi değil ekibinizi de derinden etkileyecektir, çünkü bu sıfatlar kurum kimliğinin fiziksel ortama yansımasıdır, unutmayın!

0 views0 comments